Kalendarz polsko-żydowski


    listopad 2020    
cheszwan/kislew 5781
Nd א׳ Pn ב׳ Wt ג׳ Śr ד׳ Cz ה׳ Pt ו׳ Sb ש׳
1
14
Wszyst. Św.
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
15:37
7
20
16:37
8
21
9
22
10
23
11
24
Św. Niepodległ.
12
25
13
26
15:25
14
27
16:25
15
28
16
29
17
1
18
2
19
3
20
4
15:16
21
5
16:16
22
6
23
7
24
8
25
9
dzisiaj
26
10
27
11
15:09
28
12
16:09
29
13
30
14
 
5781 [5/19] — זחא, 2020 — rok przestępny

Konwerter dat