Kalendarz polsko-żydowski


    luty 2020    
szwat/adar 5780
Nd א׳ Pn ב׳ Wt ג׳ Śr ד׳ Cz ה׳ Pt ו׳ Sb ש׳
 
1
6

Bo

17:04
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
16:13
8
13
17:17
9
14
10
15
Tu bi-Szwat
11
16
12
17
13
18
14
19
16:26
15
20
17:31
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
16:40
22
27
dzisiaj

Miszpatim

17:45
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
16:52
29
4
17:58
5780 [4/19] — בשה, 2020 — rok przestępny

Konwerter dat