Kalendarz polsko-żydowski


    wrzesień 2020    
elul 5780/tiszre 5781
Nd א׳ Pn ב׳ Wt ג׳ Śr ד׳ Cz ה׳ Pt ו׳ Sb ש׳
 
1
12
2
13
3
14
4
15
18:55
5
16
19:59
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
18:39
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
18:22
19
1
Rosz ha-Szana
19:25
20
2
Rosz ha-Szana
dzisiaj
21
3
Post Gedaliasza
22
4
23
5
24
6
25
7
18:06
26
8
19:08
27
9
28
10
Jom Kipur
29
11
30
12
 
5780 [4/19] — בשה / 5781 [5/19] — זחא, 2020 — rok przestępny

Konwerter dat