Kalendarz polsko-żydowski


Uwaga!
W Wielkiej Brytanii do roku 1753 obowiązywał kalendarz juliański!
Daty podane są według kalendarza gregoriańskiego,
wprowadzonego w Europie dopiero w 1582 roku!

    kwiecień 30    
nisan/ijar 3790
Nd א׳ Pn ב׳ Wt ג׳ Śr ד׳ Cz ה׳ Pt ו׳ Sb ש׳
 
1
12
2
13
3
14
Taanit Bechorot
4
15
Pesach
5
16
Pesach
18:57
6
17
Pesach
20:05
7
18
Pesach
Wielkanoc
8
19
Pesach
Wielkanoc
9
20
Pesach
10
21
7 Pesach
11
22
Pesach [d]
12
23
19:09
13
24
20:17
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
19:21
20
1
20:30
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
19:33
27
8
28
9
29
10
30
11
 
3790 [9/19] — גכה

Konwerter dat